Søg uddannelseshjælp

Er du mellem 18 og 29 år? Har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, og er du ikke medlem af en A-kasse? Så kan du som udgangspunkt søge om uddannelseshjælp.

Sådan søger du om uddannelseshjælp

Det er et krav, at du retter personlig henvendelse til UngeGuiden for at blive meldt ledig og rådighedsvurderet. Det er først derefter, at du kan søge om uddannelseshjælp.

Du kan kontakte UngeGuiden her

Her kan du læse mere om det forløb, der startes, efter du kontakter UngeGuiden.
 

Du skal stå til rådighed, når du modtager uddannelseshjælp

Du skal stå til rådighed for at modtage uddannelseshjælp, hvilket betyder, at du skal deltage i alle de aktiviteter, som din sagsbehandler henviser dig til. Hvis du er berettiget til at modtage uddannelseshjælp, skal du lave en uddannelsesplan, søge optagelse på en eller flere uddannelser, starte på en uddannelse og gennemføre den. I den forbindelse vil du blive visiteret som "uddannelsesparat", "åbenlyst uddannelsesparat" eller "aktivitetsparat", hvilket afhænger af en vurdering af, hvor hurtigt du kan starte på en uddannelse og fuldføre den under almindelige vilkår.

Der vil blive stillet krav om, at du aktivt deltager i aktiviteter, for at modtage uddannelseshjælp.

Her kan du læse mere om de forskellige beskæftigelses- eller uddannelsesrettede tilbud.
 

Aktiv deltagelse og sygdom

Ved deltagelse i et beskæftigelses- eller uddannelsesrettet tilbud er det vigtigt, at du deltager aktivt og melder eventuel sygdom, ellers vil du kunne blive trukket i ydelse. Ved mere end tre dages sygdom skal du fremvise lægeerklæring. Det er en ansvarlig fra det tilbud, som du er henvist til, der skal have din sygemelding og din lægeerklæring.*
 

Behov for FVU-test

Har du ikke en vidergående uddannelse, skal du derudover tage en gratis, forberedende voksenundervisningstest (FVU-test) i dansk og matematik. Ud fra dine testresultater bliver det vurderet, om du efterfølgende skal deltage i FVU-undervisning. Denne form for undervisning henvender sig til voksne, der vil være bedre til at læse, skrive og/eller regne.

Hvis det er relevant for dig, er det også muligt at få støtte fra en mentor under forløbet, hvor du modtager uddannelseshjælp.