Kvalitetssikring af uddannelsesvejledning

Her kan du læse om, hvordan vi løbende arbejder med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af Uddannelsesvejledningen.

Kvalitetssikring

Der arbejdes løbende med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af Uddannelsesvejledningen. Systemet for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Uddannelsesvejledningen har fokus på kvalitetsudvikling og sikring af uddannelsesvejledningen af unge i og uden for skole i samarbejdet med Skole og Klub, hvor udviklingen af de unges Uddannelsesparathedsvurdering samt søgninger til ungdomsuddannelser gennemgås systematisk, og hvor indsatsen i relation hertil aftales nærmere fx i form af tilpasning og udbud af vejledningsaktiviteter og metoder.

Uddannelsesvejledningen samarbejder desuden tæt med de lokale ungdomsuddannelser i Lederforum for uddannelsessamarbejdet, der mødes fire gange årligt. Her er De politisk fastsatte måltal for søgning til ungdomsuddannelser pejlemærker for samarbejdet.

I kvalitetssikringen inddrages også kommunens resultater af vejledningsindsatsen. Disse resultater hentes fra Undervisningsministeriets data inden for området. Data er overgangsfrekvenser fra grundskolen til ungdomsuddannelserne. Data kan ses i rapporter på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Sammenhængende plan for vejledning

Af lov om kommunal ungeindsats §5 fremgår, at der skal udarbejdes ”en sammenhængende plan for indsatser relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse”. Den sammenhængende plan kan ses her sammen med relevante bilag.