Om uddannelsesvejledningen

Uddannelsesvejledningen i Roskilde vejleder unge op til 25 og i nogle tilfælde op til 30 år.

Uddannelsesvejledningen vejleder om uddannelses- og jobmuligheder og støtter unge i at blive afklaret, så de bliver i stand til at vælge den uddannelse, der er den rette for den enkelte. Opgaverne i Uddannelsesvejledningen er defineret i vejledningsloven og består af kollektiv og individuel vejledning: 

Vi har defineret vores kerneopgave sådan: Sammen med de unge finder vi meningsfulde veje, der understøtter livsmestring og afklarer muligheder for uddannelse og job. Det gør vi gennem professionel sektoruafhængig uddannelsesvejledning, respektfulde relationer, tværfagligt samarbejde og brobyggende aktiviteter.