Vurdering af uddannelsesparathed (UPV)

I 8. og 9. klasse bliver du uddannelsesparathedsvurderet. At blive uddannelsesparat er at blive parat til at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Når du forlader grundskolen, skal du have en plan for det videre uddannelsesforløb. I planen skal indgå en vurdering af, om du er parat til den ønskede uddannelse. Vurderingen er en proces, der påbegyndes i 8. klasse og revurderes løbende, hvis det faglige niveau stiger eller falder, eller hvis der sker ændringer i de personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.

Læs mere om uddannelsesparathedsvurderingen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering på uddannelsesGuiden. 

Se mere på ug.dk om uddannelsesparathedsvurderingen i 8. 

Se mere på ug.dk om uddannelsesparathedsvurderingen i 9.