You are here

Enkeltydelse

Du kan søge om økonomisk hjælp til enkeltudgifter under særlige omstændigheder. Ansøgningerne vil blive behandlet individuelt.

Forudsætninger for at modtage enkeltydelse

UngeGuiden kan hjælpe dig med at søge om enkeltydelse, men det er Ydelsescenter, som afgør, om du er berettiget til at modtage ydelsen.

For at være berettiget til at modtage en enkeltydelse skal du opfylde følgende punkter:

  • Der skal være sket ændringer i dine forhold, der ikke kunne forudses
  • Der skal være tale om en engangsafgift
  • Det skal være en rimeligt begrundet enkeltudgift
  • Udgiften skal vanskeliggøre, at du og din familie fremover kan klare sig selv

Der er ikke en fast liste af ting, som du kan søge enkeltydelse til. Du kan f.eks. søge om penge til flyttehjælp, depositum, dækning af udgifter til tandbehandling eller medicin. En behandling skal være nødvendig for dit helbred, og behandlingsmulighederne i det offentlige behandlingssystem skal være udtømte. Som hovedregel kan der ikke ydes hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger om enkeltydelse.

Se yderligere information og vilkår nederst på siden.
 

Sådan søger du om enkeltydelse

Du kan ansøge digitalt ved at logge ind med NemID. Har du ikke NemID, kan du udfylde ansøgningsskemaet digitalt, printe og sende eller medbringe til Ydelsescenter, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde.

Det er vigtigt, at Ydelsescenter også modtager den rigtige dokumentation vedrørende dine indtægter og udgifter, din formue- og dine boligforhold samt dokumentation for grunden til, at du søger om en enkeltydelse.

Ydelsescenter behandler din ansøgning hurtigst muligt, og normalt kan du forvente svar på ansøgningen inden for fire uger, regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgning og nødvendig dokumentation er modtaget.
 

Få hjælp til ansøgningen i UngeGuiden

Du er også velkommen til at komme ned i UngeGuiden, hvis du skal have hjælp til at søge en enkeltydelse. Her er opstillet PC’er, hvor du kan søge fra, og vi kan hjælpe dig, hvis der opstår problemer ved udfyldelse af ansøgningsskemaet. Det er vigtigt, at du husker at medbringe dit NemID og den nødvendige dokumentation, ellers kan vi ikke hjælpe dig med at søge enkeltydelsen.

Senest opdateret

18.08.2020