You are here

Information om uddannelser

Vil du gerne selv søge information om de mange forskellige uddannelser, der findes, så kan du få hjælp til at komme i gang her.

De vejledere, der er i UU-Roskilde/Lejre, kan hjælpe og guide dig omkring uddannelser. Du kan finde mere om, hvad vi kan tilbyde dig på deres hjemmeside http://uu-roskilde.dk/Hvert år bliver der desuden udgivet et hæfte om ungdomsuddannelser i Region Sjælland. Her kan du finde en oversigt over og en beskrivelse af ungdomsuddannelserne i vores område, og få inspiration til, hvilke uddannelser, du kan vælge

Har du allerede gennemført en gymnasial uddannelse, så kan Adgangskortet vise dig, hvilke muligheder du har inden for videregående uddannelser.

Alternativ til gymnasiale eller almindelige erhvervsfaglige uddannelser

Er du ikke klar til at starte på en gymnasial eller almindelig, erhvervsfaglig uddannelse på nuværende tidspunkt, så er der forskellige alternativer, som måske kan være noget for dig.

Du kan læse mere om dine forskellige muligheder herunder.

Liste over alternative uddannelser

 • AVU - Almen Voksenuddannelse

  AVU er en uddannelse på VUC, som er målrettet unge og voksne, der ikke har gennemført en 9.-10. klasse. Du skal være fyldt 18 år, før du kan starte på uddannelsen.

  Uddannelsen er adgangsgivende til HF eller erhvervsuddannelser, hvis du består de nødvendige fag.

  Fagene på AVU består af en række kerne- og tilvalgsfag, som du enten kan tage enkeltvis eller kombinere. Det er også muligt at kombinere med fag fra FVU (forberedende voksenundervisning) og/eller HF.

  Læs mere om AVU her

 • EGU - Erhvervsgrunduddannelse

  EGU er en toårig individuel uddannelse for dig, der er under 30 år. Uddannelsen er individuelt tilpasset. På EGU kan du uddanne dig inden for mange forskellige brancher.

  EGU har fokus på praktisk arbejde, og størstedelen af uddannelsen foregår i en praktikplads. Foruden praktik er undervisning og kurser også en del af uddannelsen. Skoleforløbet varer mellem 20 og 40 uger.

  Praktikken vil oftest foregå på en arbejdsplads, hvor du sammen med virksomheden skal sætte nogle mål for, hvad du skal lære under forløbet. Dele af praktikken kan foregå på en teknisk skole eller en produktionsskole.

  Ved at gennemføre EGU har du ret til at blive optaget i en A-kasse. EGU kan gøre det lettere for dig at få arbejde eller fortsætte på en anden uddannelse.

  Læs mere om EGU her (nyt vindue)

 • FVU - Forberedende Voksenundervisning

  FVU er et undervisningstilbud på AOF og VUC, som henvender sig til unge og voksne, der vil være bedre til at læse, skrive og/eller regne. Du bliver derfor undervist i disse forskellige færdigheder.

  For at kunne deltage i FVU, skal du først gennemgå en test i læse-, skrive- og regnefærdigheder. Her vil det blive vurderet, om det er relevant for dig at deltage i FVU.

  FVU giver ikke adgang til nogen bestemte uddannelser eller job, men undervisningen kan gøre det nemmere for dig at følge anden undervisning.

  Læs mere om FVU på AOF eller VUC (nyt vindue)

 • KUU - Kombineret Ungdomsuddannelse

  KUU henvender sig til unge, der er færdige med 9.-10. klasse, men som ikke har forudsætningerne for at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. KUU kan tage op til to år at gennemføre.

  Uddannelsen har forskellige erhvervstemaer alt efter den skole, som uddannelsen er tilknyttet. I Roskilde er KUU tilknyttet Base 4000, som er en produktionsskole, hvor erhvervstemaerne er håndværk, natur og miljø.

  Ved gennemførelse af KUU bliver du erhvervsassistent inden for det erhvervstema, som du har valgt. Efterfølgende kan du søge job inden for det pågældende erhverv eller starte på en ordinær ungdomsuddannelse, hvilket typisk også vil være inden for det samme erhvervstema.

  Læs mere om KUU her (nyt vindue)

 • OBU - Ordblindeundervisning

  OBU er et undervisningstilbud på AOF og VUC. For at deltage i undervisningen er det nødvendigt, at du først tager en ordblindetest. Viser testen, at du er ordblind, så kan du deltage i OBU.

  Det er også muligt at blive testet for ordblindhed, hvis du har dansk som andetsprog.

  Læs mere om OBU på AOF og VUC her (nyt vindue)

 • Produktionsskole - Base 4000

  En produktionsskole er et praktisk undervisningstilbud. Her er det muligt at vælge forskellige fagområder alt efter, hvad der interesserer dig.

  For at kunne starte på en produktionsskole, skal du være under 25 år. Du må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse og heller ikke umiddelbart have forudsætninger for at begynde på en.

  Du skal til en vejledningssamtale med din ungdomsuddannelsesvejleder (UU-vejleder), før du kan starte på en produktionsskole. Under denne samtale vil du blive orienteret om alternative uddannelsesmuligheder. Det er den enkelte produktionsskole, der skal afgøre, hvorvidt de vil optage dig.

  Læs mere om Base 4000 her (nyt vindue)

 • STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

  Er du under 25 år, og har du ikke mulighed for at starte på en ordinær ungdomsuddannelse, så kan du søge ind på STU. Din ungdomsuddannelsesvejleder (UU-vejleder) er med til at vurdere, hvorvidt STU er en mulighed for dig.

  STU er tilrettelagt efter dine særlige behov. Uddannelsen varer tre år, og der vil i gennemsnit være 21 timers undervisning om ugen.

  STU er med til at udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer. Blandt andet hjælper STU dig med at blive bedre til at strukturere og håndtere voksenlivet. Uddannelsen kan også blive et springbræt til at komme ud på arbejdsmarkedet eller hjælpe dig i gang med en ordinær uddannelse.

  Læs mere om STU her (nyt vindue)

Senest opdateret

20.08.2018