You are here

Kontanthjælp

Er du arbejdsløs? Er du over 30 år eller under 30 år, og har du en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse? Så kan du som udgangspunkt søge om kontanthjælp

Du vil blive vurderet som "jobparat" eller "aktivitetsparat", hvis du skal søge om kontanthjælp.
 

Hvis du er jobparat

Er du jobparat, så skal du være meldt ledig hos Jobcentret, hvis du skal være berettiget til at modtage kontanthjælp. Du melder dig ledig via Jobnet.dk, hvor du også skal oprette og vedligeholde dit CV samt aktivt søge job, ellers mister du retten til at modtage kontanthjælp.
 

Hvis du er aktivitetsparat

Er du aktivitetsparat, så vil du indgå i en helhedsorienteret, støttende indsats, som er jobrettet og vil blive tilpasset dine behov. Der er dog stadigvæk krav om, at du opretter og vedligeholder dit CV.

Både som jobparat og aktivitetsparat vil der kunne blive stillet krav om, at du skal deltage i aktiviteter som beskæftigelses- eller uddannelsesrettede tilbud. Deltager du ikke, så vil du ikke længere modtage kontanthjælp.
 

Sådan søger du kontanthjælp

Er du berettiget til at modtage kontanthjælp, så kan du søge elektronisk. Se yderligere information om muligheder for at søge uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse.

Nederst på siden kan du se dine pligter og rettigheder for at modtage kontanthjælp. Her finder du også de forskellige takster for ydelsen.
 

Aktiv deltagelse og sygdom

Ved deltagelse i et beskæftigelses- eller uddannelsesrettet tilbud er det vigtigt, at du deltager aktivt og melder eventuel sygdom, ellers vil du kunne blive trukket i ydelse. Ved mere end tre dages sygdom skal du fremvise en lægeerklæring. Det er en ansvarlig fra det tilbud, som du er henvendt til, der skal have din sygemelding og have fremvist din lægeerklæring.

Senest opdateret

09.09.2020