You are here

Kvalitetssikring af Uddannelsesvejledning

______________________________________________

Vejledningsloven siger, at kommunen på deres hjemmeside skal offentliggøre aktuelle mål og rammer for vejledningen samt kommunens resultater af vejledningsindsatsen.

Roskilde kommune har i den forbindelse valgt at bruge Undervisningsministeriets data inden for området.

Data er her overgangsfrekvenser fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Der er opstillet en forhåndsdefineret tabel. Det er muligt at ændre tabellen, så den viser andre aspekter af overgangene. Ved at åbne tabellen i databanken kan yderligere bearbejdning af tabellen ske: Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser i procent

 

Hvert år foretages der en uddannelsesanalyse af uddannelsesniveauet i region Sjælland. Analysen for 2020 kan ses her:

https://www.regionsjaelland.dk/nyheder/Sider/uddannelsesanalyse2020.aspx

 

Måltal for søgning til ungdomsuddannelser

Roskilde Kommune er forpligtet til at offentliggøre måltal for søgning til ungdomsuddannelser. I det følgende link kan du læse mere om dette.

Måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2021

Senest opdateret

18.08.2020