You are here

Praktik i folkeskolen, brobygning og introduktionskurser i 8. klasse

Hvordan søger man praktik plads? Hvornår kommer man i brobrygning? Hvad er introduktionskurser i 8. klasse?

Praktik i 8., 9. og 10. klasse

Erhvervspraktik bidrager til, at dit barn er klædt godt på til at træffe et rigtigt og godt uddannelsesvalg, når han eller hun forlader grundskolen.

Praktikken kan tilbydes ikke-uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse samt både uddannelsesparate og ikke-uddannelsesparate elever i 10. klasse i kortere perioder i samarbejde med UU.

Det er op til den enkelte skole at tilbyde praktik for hele klassen og dermed også de uddannelsesparate elever. Når dit barn har lavet en aftale om erhvervspraktik med en virksomhed, skal hans eller hendes lærer have besked om sted og periode, hermed tilmeldes dit barn også Statens Forsikring, som gælder i den periode, dit barn er i praktik.

Hent en praktikseddel her

 

Introduktionskurser for elever i 8. klasse

Introduktionskurser er et undervisnings- og vejledningsforløb på ungdomsuddannelserne, hvor elever på 8. klassetrin forberedes til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Valg af introduktionskurser hænger sammen med dit barns overvejelser omkring valg af ungdomsuddannelse.

Introduktionskurserne strækker sig over fire skoledage i samme uge. UU-Roskilde/Lejre har planlagt forløbene med 2x2 dages forløb på ungdomsuddannelserne i området. Den femte (ligeledes obligatoriske) dag er henlagt til et forløb på Roskilde Tekniske Skole.

Formålet med introduktionskurserne er:

 • at dit barn bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser på uddannelsesstedet
 • at dit barn stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen
 • at dit barn får et realistisk billede af, hvilke krav der bliver stillet på uddannelsen
 • at dit barn oplever uddannelsesstedet ved at møde lærere og elever i deres daglige miljø

Dit barn skal på introduktionskursus på to forskellige ungdomsuddannelser, og det ene valg skal være en erhvervsuddannelse eller et erhvervsgymnasium (HHX eller HTX).

Følgende uddannelsessteder i UU-Roskilde/Lejres område tilbyder introduktionskurser:

Erhvervsuddannelser:

Erhvervsgymnasier:

Almene gymnasier (STX):

Herudover kan der i enkelte tilfælde være mulighed for at komme på introduktionskursus på andre uddannelsesinstitutioner.

 

Brobygning i 9. klasse

Brobygning i 9. klasse tilbydes til uafklarede uddannelsesparate samt ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen og den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning.

Brobygningen er en del af den målrettede indsats for, at dit barn kan blive uddannelsesparat. Dit barn skal deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage. Hvis skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning i samråd vurderer, at det ikke vil gavne dit barn at komme i brobygning, kan dit barn fritages for dette.

Brobygningen skal tilrettelægges, så den bidrager til den særlige indsats for, at dit barn kan blive uddannelsesparat ved grundskolens afslutning.

Brobygningen skal understøtte vejledningsindsatsen, og der skal indgå faglig undervisning og undervisningsformer fra den ungdomsuddannelse, der brobygges til. Brobygningen skal give dit barn et indblik i krav og perspektiver i den pågældende uddannelse og indsigt og viden på det område, dit barn ønsker at uddanne sig indenfor og eventuelt vise realistiske alternative uddannelsesveje.

Brobygningsforløbene kan være samme uddannelsessteder som ved introduktionskurserne i 8. klasse.

 

Brobygning i 10. klasse

Elever i 10. klasse skal deltage i mindst 1 uges brobygning og kan deltage i op til fem ugers brobygning. Der kan evt. laves kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med uddannelsesperspektiv. Hvis dit barn er i obligatorisk brobygning på STX/HF skal der brobygges yderligere til en erhvervsuddannelse eller til en erhvervsgymnasial uddannelse. Forløbene er typisk af 5 dages varighed.

Hvis dit barn går på EUD 10, er der 6 ugers obligatorisk brobygning.

Formålet med brobygningsforløb er:

 • at dit barn bliver afklaret om sit valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse
 • at dit barn udvikler sine faglige og personlige kompetencer
 • at motivere dit barn til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse

Brobygning giver dit barn mulighed for:        

 • selv at opleve studieforløbet
 • at deltage i den faglige undervisning
 • at få egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø mm.
 • at møde elever og lærere på stedet
 • at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse
 • at få oplysninger, som dit barn kan bruge i sin obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) i 10. klasse

Senest opdateret

20.12.2019