You are here

Akut boligmangel

UngeGuiden kan desværre ikke hjælpe dig med at finde en bolig. Du har selv et ansvar for, at du har et sted at bo.

Du kan søge bolig gennem den boligsociale venteliste

Står du i akut boligmangel, og har du brugt alle muligheder for at finde en bolig, så kan Roskilde Kommune måske hjælpe dig. Du kan søge om at få anvist en bolig via den boligsociale venteliste.

Bliver du godkendt til en boliganvisning, vil du blive tildelt en bolig efter en venteliste. På ventelisten vil du blive prioriteret ud fra en faglig vurdering af din ansøgning.

Voksenservice i Roskilde Kommune behandler din ansøgning om boliganvisning. Du finder kontaktinformation nederst på siden.
 

Søg bolig sideløbende med ventelisten

Idet der kan være lang ventetid, er det en god idé, hvis du aktivt bruger alle muligheder for at finde en bolig, selvom du er skrevet op på ventelisten for boliganvisninger. Længere nede på siden finder du links til forskellige hjemmesider, hvor du kan søge efter en bolig. I nødstilfælde må du kontakte dit netværk og bo midlertidigt hos familie eller venner.

Voksenservice i Roskilde Kommune behandler din ansøgning om boliganvisning. Du finder kontaktinformation nederst på siden.
 

Boligsituation og uddannelsesstop

Bor du i en studiebolig, selvom du ikke længere er i uddannelse, så kan du i nogle tilfælde få dispensation, så du ikke bliver smidt ud af din bolig.

Når du har gennemført en uddannelse og ikke skal starte på en ny uddannelse efterfølgende, så er det altid en god idé, at du skriver dig op i et eller flere boligselskaber i god tid forinden. Boligselskabet Sjælland har mange lejeboliger i Roskilde og omegn, så det kan være et godt sted at starte din søgning.

Boliganvisning

 • Kan jeg blive optaget på den boligsociale venteliste?

  Den boligsociale venteliste er for borgere, der står i en svær social situation og samtidig mangler et sted at bo. For at blive skrevet op på listen, skal du opfylde følgende kriterier:

  1. Du skal være bosiddende i Roskilde Kommune og have et akut, uforudsigeligt boligproblem, som du ikke selv kan løse. Du skal også have sociale problemer, som til dels kan afhjælpes ved at du får en bolig
  2. Dit boligproblem skal være opstået i Roskilde Kommune – og ikke fordi du er flyttet til kommunen uden at have et sted at bo
  3. En sagsbehandler i Roskilde Kommune skal have vurderet, at du har behov for en bolig. Det kan f.eks. være, at du skal flytte ud fra et botilbud til egen bolig, afslutter ophold på et krisecenter eller forsorgshjem, er bevilliget midlertidigt ophold efter husvildereglerne eller lignende
  4. Du skal også kunne dokumentere, at du står på venteliste (eller har søgt om at komme det) i mindst ét alment boligselskab.
 • Hvordan skriver jeg mig op?

  Du kan læse mere om, hvordan du kan blive skrevet op på den boligsociale venteliste på Roskilde Kommunes hjemmeside her.

 • Links til forskellige hjemmesider hvor du kan søge efter en bolig

  Du kan søge efter bolig på de nedenstående hjemmesider.

Kontakt

Boliganvisningen
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

10.09.2020