You are here

SU

SU er statens uddannelsesstøtte. Du kan søge SU, hvis du er 18 år eller derover og går på en SU-berettiget uddannelse.

Hvornår kan man få SU?

Som udgangspunkt er alle offentlige uddannelser, som du ikke modtager løn fra, SU-berettigede. Det er også muligt at modtage SU på nogle private uddannelser. Satsen for udbetalt SU afhænger blandt andet af din alder og dine boligforhold.

Du er berettiget til SU kvartalet efter, du er fyldt 18 år, og du kan tidligst søge om SU en måned før studiestart.

Modtager du SU, så har du også mulighed for at tage et SU-lån.

Du må godt tjene penge, mens du modtager SU, men du skal holde dig inden for et fribeløb, ellers skal du betale din SU tilbage fra det år, hvor du har tjent "for meget".
 

Hvor længe kan man få SU?

Du kan modtage SU på op til fem forskellige ungdomsuddannelser (dog ikke til to gymnasiale). Herefter skal du lave en uddannelsesplan med uddannelser, du ønsker at søge, søge optagelse på en eller flere disse uddannelser og starte på en ny uddannelse, før du er berettiget til at modtage SU igen. På videregående uddannelser har du 70 SU-klip, hvor et klip svarer til en måneds SU. Du kan derfor modtage SU i op til seks år.

Her kan du finde hjælp til valg af uddannelse.
 

Øvrige oplysninger om SU

  • Man skal være studieaktiv for at modtage støtten, og det er uddannelsesstedet, der afgør, om den unge er studieaktiv/studieinaktiv
  • Man kan få SU under barsel i 12 måneder eller 6 måneder med dobbeltklip
  • Man skal følge den obligatoriske undervisning og gå til prøver og eksaminer
  • SU til hjemmeboende svarer til børne- og ungeydelsen med et grundbeløb på 946 kr. (2018)

Du finder yderligere information om SU på hjemmesiden www.SU.dk, hvor du også kan søge SU. 

 

Senest opdateret

22.01.2021