You are here

SU

SU er statens uddannelsesstøtte. Du kan søge SU, hvis du er 18 år eller derover og går på en SU-berettiget uddannelse.

Hvornår kan man få SU?

Som udgangspunkt er alle offentlige uddannelser, som du ikke modtager løn fra, SU-berettigede. Det er også muligt at modtage SU på nogle private uddannelser. Satsen for udbetalt SU afhænger blandt andet af din alder og dine boligforhold.

Du er berettiget til SU kvartalet efter, du er fyldt 18 år, og du kan tidligst søge om SU en måned før studiestart.

Modtager du SU, så har du også mulighed for at tage et SU-lån.

Du må godt tjene penge, mens du modtager SU, men du skal holde dig inden for et fribeløb, ellers skal du betale din SU tilbage fra det år, hvor du har tjent "for meget".
 

Hvor længe kan man få SU?

Du kan modtage SU på op til fem forskellige ungdomsuddannelser (dog ikke til to gymnasiale). Herefter skal du lave en uddannelsesplan med uddannelser, du ønsker at søge, søge optagelse på en eller flere disse uddannelser og starte på en ny uddannelse, før du er berettiget til at modtage SU igen. På videregående uddannelser har du 70 SU-klip, hvor et klip svarer til en måneds SU. Du kan derfor modtage SU i op til seks år.

Her kan du finde hjælp til valg af uddannelse.
 

Øvrige oplysninger om SU

 • Man skal være studieaktiv for at modtage støtten, og det er uddannelsesstedet, der afgør, om den unge er studieaktiv/studieinaktiv
 • Man kan få SU under barsel i 12 måneder eller 6 måneder med dobbeltklip
 • Man skal følge den obligatoriske undervisning og gå til prøver og eksaminer
 • SU til hjemmeboende svarer til børne- og ungeydelsen med et grundbeløb på 946 kr. (2018)

Du finder yderligere information om SU nederst på siden. Du kan søge SU via ansøgningsknappen herunder.

Hvem kan få SU?

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du er under uddannelse.

Der findes tre former for støtte:

 • SU-stipendium (det der i daglig tale omtales som SU)
 • SU-lån (lån du kan søge ved siden af din SU)
 • Slutlån (lån du kan søge de sidste 12 måneder (i nogle tilfælde 24 måneder) af din uddannelse, hvis du har brugt alle dine SU-klip og går på en videregående uddannelse)

Søger du SU-lån eller SU til en ungdomsuddannelse, skal du være mindst 18 år.

Søger du SU i klippekortet til en videregående eller en privat uddannelse, er der ikke en aldersgrænse.

Din uddannelse skal være godkendt til SU.

Hvor meget kan du få

Størrelsen på din SU afhænger af:

 • om du går på en ungdoms- eller videregående uddannelse
 • hvor gammel du er, hvis du går på en ungdomsuddannelse
 • om du er ude- eller hjemmeboende

Er du hjemmeboende, er satsen for din SU også afhængig af, hvornår du startede på din uddannelse - der er en sats, hvis uddannelsen startede før 1. juli 2014 og en anden sats, hvis den startede 1. juli 2014 eller senere.

Kontakt om SU

Går du på en uddannelse, skal du kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted om din SU.

Vil du henvende dig til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om en sag, der skal behandles i styrelsen (handicaptillæg, tilbagebetalingskrav eller ligestilling af udenlandske statsborgere), skal du kontakte os via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks. Log ind med NemID og gør følgende:

 • Vælg fanebladet ”Min post”
 • Vælg ”Skriv ny post”
 • I feltet ”Til” klik på ”Vælg modtager”
 • Under ”Vælg modtager fra kategori” vælg ”Offentlige myndigheder/Stat” i drop down-menuen og klik på luppen
 • Klik på pilen > ved ”Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte”
 • Vælg ”Statens Uddannelsesstøtte (SU)” på menuen, der åbnes
 • Vælg eventuelt relevant underemne på menuen, der åbnes
 • Angiv, hvad din forespørgsel drejer sig om i drop down-menuen
 • Når du har skrevet din mail, klik ”Send” Via Digital Post kan du uploade op til 4MB pr. mail.

Senest opdateret

20.02.2020