You are here

Jobcenter Roskilde

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Jobcenter Roskilde er din indgang til kommunen, hvis du er ledig, sygemeldt eller søger kontant- eller uddannelseshjælp.

Telefontider:

mandag-onsdag 8-15, torsdag 10-17, fredag 8-14.

Mail:

Dette link bruges til sikker post via Borger.dk. Kræver NemID

Åbningstid:

Mandag - onsdag kl. 08.00 - 15.00 (Personlig henvendelse mellem kl. 10-15).
Torsdag kl. 10.00 - 17.00 (Sagsbehandlerne er til rådighed for møder frem til kl. 18.00).
Fredag kl. 08.00 - 13.00 (Personlig henvendelse mellem kl. 10-13).

Besøgsadresse:

Rådhusbuen 3, 4000.
Her finder du Jobcentret, Job & Ydelse, Job & Kompetencer samt Job & Ressourcer).

Postadresse

Roskilde Kommune, Jobcenter Roskilde, Postboks 100, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde

Om Roskilde Jobcenter

Roskilde Jobcenter er opdelt i fem afsnit og har desuden en stab:

Derudover har Jobcenter Roskilde følgende tilbud:

Roskilde Jobcenter er en del af direktørområdet Social, Job og Sundhed.
Direktør: Mette Heidemann
Jobchef: Karen Djørup

Jobcentrets opgave:

Jobcenter Roskilde skal sikre, at borgere, der midlertidigt er ledige eller syge, hurtigt vender tilbage til job eller uddannelse.

Jobcentret har et særligt fokus på virksomhedssamarbejdet og har udviklet en egentlig virksomhedsstrategi. Vores vision frem mod 2020: Jobcenter Roskilde yder en professionel rekrutterings- og fastholdelsesservice til virksomheder.

Vi har i den forbindelse fastsat seks mål, der er gjort målbare, og som har følgende overskrifter:

  • Tilfredshed hos virksomhederne
  • Fastholdelse af sygemeldte
  • Antal rekrutteringer via Jobcenter Roskilde
  • Antal på offentlig forsørgelse
  • Antal virksomhedskontakter
  • Effektive virksomhedsforløb – som fører til job

Sagsbehandlingsfrister:

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.
Læs mere om sagsbehandlingsfrister her!
 

Ansvar for beskæftigelsesindsatsen

Byrådet har nedsat et Beskæftigelses- og Socialudvalg, der er politisk ansvarlig for bl.a. kommunens indsats på beskæftigelsesområdet.
Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd rådgiver Jobcentret omkring indsatsen.
EAN nr. 579 800 791 2697