You are here

Er du ung i grundskolen?

Uddannelsesvejledernes kerneopgaver er, at alle grundskoleelever arbejder med karrierelæring og valgkompetencer samt opnår viden om uddannelsesmulighederne efter 9. og 10. klasse.

Vi vejleder elever i 8., 9. og 10. klasse, og der er tilknyttet en uddannelsesvejleder på alle folkeskoler og på de fleste privatskoler i Roskilde Kommune. Vi har især fokus på elever, som har brug for en særlig vejledningsindsats. Hvis du har svært ved at påbegynde og gennemføre en uddannelse, vil du få individuel støtte og vejledning.

Er du ung i grundskolen

 • Uddannelsesparathedsvurdering

  I 8. og 9. klasse bliver du uddannelsesparathedsvurderet. At blive uddannelsesparat er at blive parat til at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

  Når du forlader grundskolen, skal du have en plan for det videre uddannelsesforløb. I planen skal indgå en vurdering af, om du er parat til den ønskede uddannelse. Vurderingen er en proces, der påbegyndes i 8. klasse og revurderes løbende, hvis det faglige niveau stiger eller falder, eller hvis der sker ændringer i de personlige og sociale kompetencer.

  Læs mere om uddannelsesparathedsvurderingen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

  Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering på uddannelsesGuiden. 

  Se mere på ug.dk om uddannelsesparathedsvurderingen i 8. 

  Se mere på ug.dk om uddannelsesparathedsvurderingen i 9.

 • Hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat

  Hvis du vurderes ikke-uddannelsesparat, vil uddannelsesvejlederen og skolen i samarbejde med dig og dine forældre lave en plan for, hvordan du kan blive uddannelsesparat efter 9. eller 10. klasse.

  Planen kan indeholde brobygning til en ungdomsuddannelse og kan ligeledes indeholde praktik samt andre tiltag. Du kan læse mere om introduktion, brobygning og praktik her på siden.

  For de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, foretages der en ny vurdering i 9. og 10. klasse. Uddannelsesvejleder revurderer ligeledes eleven, hvis der foretages ændringer i valg af ungdomsuddannelse, hvis det faglige niveau er faldet siden 8. klasse, eller hvis skolens leder vurderer, at de personlige eller sociale forudsætninger har ændret sig væsentligt i en negativ retning.

  Se mere på ug.dk, hvis du går i 9. klasse og ikke er uddannelsesparat

 • Hvis du vurderes uddannelsesparat

  Hvis du vurderes uddannelsesparat, vil du modtage kollektiv vejledning i skolen af en UU-vejleder. Her vil du blive orienteret om uddannelsessystemet, introduktionskurser og mulighed for praktik. Ligeledes vil du blive orienteret om tilmeldingen til en ungdomsuddannelse, herunder hvordan uddannelsesplanen udfyldes i optagelse.dk.

  Det skal du og dine forældre gøre, hvis du vurderes uddannelsesparat

  Er du blevet vurderet uddannelsesparat, skal du via optagelse.dk selv søge uddannelse inden 1. marts og ligeledes vedlægge din studievalgsportfolio

  Dine forældre skal underskrive din plan digitalt med NemID for, at den er gældende.

  Mulighed for vejledning

  Har du behov for individuel vejledning, kan du benytte sig af e-vejledning, hvor det er muligt at blive vejledt telefonisk, via SMS, over chat eller på mail.

 • Muligheder for praktik i 8., 9 og 10. klasse

  Erhvervspraktik bidrager til, at du bliver godt klædt på til at træffe et rigtigt og godt uddannelsesvalg, når du er færdig med grundskolen.

  Praktikken kan tilbydes ikke-uddannelsesparate elever i 8 og 9 klasse, samt både uddannelsesparate og ikke-uddannelsesparate elever i 10. klasse i kortere perioder i samarbejde med Ungeguiden. 

  Det er op til den enkelte skole at tilbyde praktik for hele klassen og dermed også de uddannelsesparate elever. Når du har lavet en aftale med erhvervspraktik med en virksomhed, skal din lærer have besked om sted og periode. Som elev i praktik tilmeldes man Statens Forsikring, som er gældende i praktikperioden.

  Find bekendtgørelse om forsikring i forbindelse med praktikforløb her.

 • Særlige branchepraktikker

  Branchepraktik er individuel erhvervspraktik. Branchepraktik kan være politi, militær, sundhedspraktik med mere, og denne form for praktik er typisk i erhverv, der kræver en videregående uddannelse.

  Ungeguiden har særlige aftaler med forskellige brancher om erhvervspraktik for elever i 9. og 10. klasse. Det ligger i fastlagte uger, så hør Uddannelsesvejlederen på din skole, hvis du er interesseret i dette. Nogle af branchepraktikkerne kræver særlige skemaer, som du kan få af vejlederen.

  Se mere om branchepraktikker her. 

  Endvidere har Ungeguiden særlige aftaler med forsvaret, politiet og hospital. Vær opmærksom på, at tilmeldingen til disse særlige praktikker kun foregår via os.

  Erhvervspraktik i forsvaret

  Erhvervspraktik i forsvaret er aflyst i resten af 2020 pga. Covid-19 situationen. Der vil blive åbnet op for tilmeldning i starten af 2020. Skolerne i Roskile vil blive informeret nærmere, når tilmeldingen åbner op

  Hvis du ønsker at komme i praktik i forsvaret, skal du logge ind på Uno Ung og trykke på opret nyt dokument og vælge Erhvervspraktik i forsvaret. Når du har udfyldt blanketten, vil den blive sendt til dine forældre, som skal underskrive tilmeldingen med deres nem-id. Du vil efterfølgende få besked på din e-mail om du er blevet tilmeldt til praktikken. 

  Læs mere om erhvervspraktik i forsvaret her. 

  Erhvervspraktik i politiet

  I 2020 er der ikke åbent for erhvervspraktik i politiet pga. Covid -19. 

  Du kan komme i erhvervspraktik hos politiet i Midt- og Vestsjælland kreds. Du kan læse mere om praktikken her. Du skal tilmelde dig på politiets hjemmeside, og sende blanketten til din uddannelsesvejleder. 

  Erhvervspraktik på Hospital

  I 2020 er der ikke åbent for erhvervspraktik på hospitalerne pga. Covid -19. 

  Der er mulighed for at komme i erhvervspraktik på hospitalet i Roskilde eller Køge. Al henvendelse vedrørende praktikken foregår gennem din uddannelsesvejleder. Der afholdes hospitalspraktik i uge 12 i 2020.

  Du kan downloade tilmeldingsblanketten

  Blanketten udfyldes elektronisk.

  Læs mere om hospitalspraktik i uge 12 i 2020 her. 

 • Introduktionskurser for elever i 8. klasse

  Introduktionskurser er et undervisnings- eller vejledningsforløb på ungdomsuddannelserne, hvor elever i 8. klasse forberedes til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Valg af introduktionskurser hænger sammen med dit barns overvejelser omkring valg af ungdomsuddannelse.

  Formålet med introduktionskurserne er:

  • At du bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser på uddannelsesstedet
  • At du stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen
  • At du får et realistisk billede af, hvilke krav der bliver stillet på uddannelsen
  • At du oplever uddannelsesstedet ved at møde lærere og elever i deres daglige miljø

  Sådan forløber introduktionskurserne

  Introduktionskurserne strækker sig over fire skoledage i samme uge. Uddannelsesvejledningen i UngeGuiden har planlagt forløbene med 2x2 dages forløb på ungdomsuddannelser i området. Den femte (ligeledes obligatoriske dag) er henlagt til et forløb på Roskilde Tekniske Skole.

  Du skal således på introduktionskursus på to forskellige ungdomsuddannelser, og det ene valg skal være en erhvervsuddannelse eller et erhvervsgymnasium (HHX eller HTX).

  Følgende uddannelsessteder i Roskilde området tilbyder introduktionskurser. 

  Erhvervsuddannelser

  • Roskilde Tekniske Skole
  • Roskilde Handelskole
  • SOSU ZBC Roskilde 
  • ZBC Roskilde / Slagteriskolen 
  • Next Uddannelse København
  • Hotel- og Restaurantskolen i København

  Erhvervsgymnasier:

  • HTX Roskilde
  • Roskilde Handelsskole HHX

  Almene gymnasier (STX):

  • Himmelev Gymnasium
  • Roskilde Gymnasium
  • Roskilde Katedralskole

  Herudover kan der i enkelte tilfælde være mulighed for at komme på introduktionskursus på andre uddannelsesinstitutioner.

 • Brobygning i 9. klasse

  Brobygning i 9. klasse tilbydes til uafklarede uddannelsesparate samt ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen og den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning.

  Hvad er formålet med brobygning?

  Brobygningen er en del af den målrettede indsats for, at du kan blive uddannelsesparat. Du skal deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 2- 10 dage.  Brobygningen tilrettelægges, så den bidrager til den særlige indsats for, at du kan blive uddannelsesparat ved grundskolens afslutning.

  Brobygningen understøtter vejledningsindsatsen, og der indgå faglig undervisning og undervisningsformer fra den ungdomsuddannelse, der brobygges til. Brobygningen giver dig et indblik i krav og perspektiver i den pågældende uddannelse og indsigt og viden på det område, du ønsker at uddanne dig indenfor og eventuelt vise realistiske alternative uddannelsesveje.

  Hvor foregår brobygningen?

  Brobygningsforløbene kan være samme uddannelsessteder som ved introduktionskurserne i 8. klasse.

  Hvis skolen og din Uddannelsesvejleder i samråd vurderer, at det ikke vil gavne dig at komme i brobygning, kan du fritages fra dette.

 • Brobygning i 10. klasse

  Elever i 10. klasse skal deltage i mindst 1 uges brobygning og kan deltage i op til fem ugers brobygning. Der kan eventuelt laves kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med uddannelsesperspektiv.

  Hvis du er i obligatorisk brobygning på STX eller HF, skal der brobygges yderligere til en erhvervsuddannelse eller til en erhvervsgymnasial uddannelse. Forløbene er typisk af 5 dages varighed.

  Hvis du går på EUD 10, er der 6 ugers obligatorisk brobygning.

  Formålet med brobygningsforløb er:

  • At du bliver afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse
  • At du udvikler dine faglige og personlige kompetencer
  • At motivere dig til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse

  Brobygning giver dig mulighed for:

  • Selv at opleve studieforløbet
  • At deltage i den faglige undervisning
  • At få egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø med mere
  • At møde elever og lærere på stedet
  • At få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse
  • At få oplysninger, som du kan bruge i din obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) i 10. klasse
 • Optagelse.dk - Tilmelding til Optagelse.dk inden 1. marts

  Når du efter 9. eller 10. klasse skal starte i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse (erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse), skal du lave en tilmelding på Optagelse.dk

  Det er et samarbejde mellem dig, dine forældre, din skole og uddannelsesvejlederen, der er tilknyttet din skole, at få lagt oplysninger i Optagelse.dk, så din tilmelding er klar til afsendelse den 1. marts, hvor der er frist for tilmelding til en ungdomsuddannelse.

  Hvis du er vurderet uddannelsesparat

  Hvis du er vurderet uddannelsesparat til at starte på enten en erhvervsuddannelse og/eller en gymnasial uddannelse, er det dine forældres ansvar at få udfyldt og afsendt din tilmelding i Optagelse.dk.

  Din skole skal lægge dine standpunktskarakterer ind på siden, og din lærer skal vurdere, om du er uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse og/eller en gymnasial uddannelse, alt efter hvad dine ønsker er.

  Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

  Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, taler du med din uddannelsesvejleder om dine ønsker efter 9./10. klasse, og uddannelsesvejlederen kommenterer vurderingen i Optagelse.dk. Dine forældre og du kan kommentere, om I er enige eller uenige i vurderingen. Du har mulighed for at få uddannelsesvejlederens vurdering afprøvet og komme til en optagelsesprøve på den 1. prioritet, du har valgt, hvis du er vurderet ikke parat til at starte på den pågældende uddannelse. Herefter vil din ansøgning blive sendt til Ungeguiden, som laver en endelig vurdering ud fra uddannelsesvejlederens, dine og dine forældres kommentarer. Hvis du også her bliver vurderet ikke parat, bliver ansøgningen sendt til uddannelsesinstitutionen og du bliver indkaldt til en optagelsesprøve.

  Hvis du ikke består optagelsesprøven, har du mulighed for at tale med din uddannelsesvejleder igen. Du skal herefter vælge en uddannelse, du er blevet godkendt til at starte på.

 • Støtte i overgangen til en ungdomsuddannelse

  Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning og støtte, så du kan gennemføre en uddannelse. Du kan f.eks. få hjælpemidler, specialundervisning, sekretærhjælp, støttetimer og andet.

  Når du søger din ungdomsuddannelse via optagelse.dk i 9. og 10.klasse, skal du beskrive, hvad du tidligere har fået af specialundervisning, støtte, og hjælpemidler, så skolen kan se, hvad du har behov for af hjælp på uddannelsen. Er du gået ud af skolen, når du søger optagelse, skal du selv, så snart du har fået besked om optagelse, kontakte skolens studievejledning eller SPS-vejleder og gøre opmærksom på, at du vil få brug for specialpædagogisk bistand. Du skal desuden sende dokumentation for behov for støtte.

  Dit nye uddannelsessted vurderer, om du kan få tilbudt specialundervisning eller specialpædagogisk bistand. Uddannelsesstedet holder møder med dig og andre involverede personer for at afklare, hvilken slags støtte, du har brug for. Skolen søger støtte på dine vegne.

  Læs mere om SPS-støtte her.

 • Tilbud om Co-pilot for unge i Roskilde

  I overgangen fra grundskole til 10. klasse eller ungdomsuddannelse er der risiko for, at en ung vælger at stoppe. Årsagerne kan være mange. Eleverne kan mangle motivation eller ikke have tilstrækkelige faglige eller sociale færdigheder. Det kan også være, at eleven savner nogen at reflektere sammen med. Spørgsmålene kan være mange: Hvordan håndterer jeg alle de nye udfordringer? Hvad skal det hele føre til? Hvordan prioriterer jeg min tid og indsats? Er jeg god nok i den nye skole?

  Lige her er det, at co-piloten kommer ind i billedet. En co-pilot er:

  • En professionel person, der kan hjælpe den unge til en succesfuld overgang
  • Oftest en lærer, den unge allerede kender. Den unge udpeger selv co-piloten
  • Et andet ord for co-pilot kunne være mentor
  • Forløbet har som udgangspunkt en ramme på 20 timer
  • Co-piloten aflønnes af Roskilde Kommunes skoleforvaltning
  • uddannelsesvejldereren sørger for, at co-piloten indgår en samarbejdsaftale med den unge

  Co-pilot er et tilbud til unge bosat i Roskilde Kommune.

  Det er uddannelsesvejlederen, der koordinerer det praktiske omkring co-piloten.

  Har du/I brug for mere information – eller er du interesseret i en co-pilot, skal du kontakte skolens uddannelsesvejleder.

 • Hæfte om ungdomsuddannelser – Karriereguiden

  Hvert år udgiver Kommunale Ungeindsatserne i Region Sjælland et hæfte om ungdomsuddannelser i Region Sjælland området. Det udleveres til alle elever i 8.-10. klasse og er tænkt som inspiration til uddannelsesvalget. Hæftet findes også i en elektronisk udgave her. 

Senest opdateret

14.09.2020