You are here

Dine muligheder

UngeGuiden samarbejder med og kan henvise til en række forskellige beskæftigelses- og uddannelsesrettede tilbud.

Du vil kunne blive tilbudt at starte på et beskæftigelses- eller uddannelsesrettet tilbud alt efter, hvad UngeGuiden mener, er mest relevant for din nuværende situation. UngeGuiden hjælper dig med at finde det rette tilbud, der passer til din situation. Herunder kan du læse om de forskellige tilbud, der findes.

Beskæftigelses- og uddannelsesrettede tilbud

 • AOF Skiftesporet

  AOF Skiftesporet henvender sig til dig, hvis du modtager uddannelseshjælp men har brug for ekstra hjælp og støtte, før du kan påbegynde og gennemføre en uddannelse under almindelige vilkår.

  AOF skiftesporet er et brobygningsforløb på minimum 13 uger, hvor der er mulighed for forlængelse på op til 6 måneder.

  Som deltager vil du få tilrettelagt et personligt skema. Skemaet bliver udarbejdet i samarbejde mellem AOF Vinkelvej og UngeGuiden.

  Under forløbet vil der også indgå uddannelsesvejledning og motion.

 • FVU-undervisning

  FVU-undervisning henvender sig blandt andet til dig, hvis du er uddannelsesparat (du skal påbegynde en uddannelse inden for et år) eller aktivitetsparat uddannelseshjælpmodtager (du har brug for ekstra hjælp og støtte, før du kan påbegynde en uddannelse), samt hvis du er jobparat kontanthjælpsmodtager (du er i stand til at varetage et almindeligt arbejde).

  FVU er en forkortelse for forberedende voksenundervisning. Tilbuddet henvender sig til dig, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive og/eller regne. Du bliver derfor undervist i disse forskellige færdigheder.

  For at kunne deltage i FVU, skal du først gennemgå en test i læse-, skrive- og regnefærdigheder. Her vil det blive vurderet, om det er relevant for dig at deltage i FVU.

  FVU giver ikke adgang til nogen bestemte uddannelser eller jobs, men undervisningen kan gøre det nemmere for dig at følge fremtidig undervisning.

  UngeGuiden samarbejder med AOF Roskilde, så bliver du henvist til FVU-test eller FVU-undervisning, vil det foregå på AOF Vinkelvej.

  VUC i Roskilde tilbyder også FVU-undervisning, så hvis du ikke er i et forløb med UngeGuiden, men ønsker at gøre brug af tilbuddet, så kan du både kontakte VUC eller AOF.

  Læs mere om FVU på AOF eller VUC (nyt vindue)

 • Hedeland

  Hedeland er for dig, som er uddannelsesparat modtager af uddannelseshjælp (du skal påbegynde en uddannelse inden for et år) samt hvis du er en jobparat (du er i stand til at påtage dig et ordinært arbejde) og aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager (du kan ikke påtage dig et ordinært arbejde) på over 30 år.

  I Hedeland kan du få et nyttejob med en varighed på 13 uger. Arbejdsopgaverne kan tilrettelægges individuelt. Typisk vil opgaverne foregå udendørs og kan eksempelvis være følgende:

  • Affaldshåndtering
  • Manuelle vedligeholdelsesopgaver
  • Gartneriopgaver med mindre maskiner
 • NExTWORK

  NExTWORK er et tilbud, der knytter unge til praktikophold i virksomheder. Praktikopholdet kan have en varierende længde fra seks uger til seks måneder.

  Det er muligt for dig at prøve praktikophold i forskellige virksomheder, så du kan få et indtryk af, hvordan det føles at arbejde under forskellige forhold i forskellige omgivelser.  

  NExTWORK er forankret i et lokalt netværk af virksomheder, som går sammen om at hjælpe unge ledige mod uddannelse og job.

  Under praktikopholdet får du mulighed for at skabe relationer og netværk, udvikle personlige og sociale kompetencer, arbejde med din motivation, opbygge en tro på egne evner og finde stabilitet i hverdagen. Du får en ungevejleder og bliver tilknyttet en netværksgruppe med andre unge mennesker, så I sammen kan dele jeres oplevelser.

  Du er meget velkommen til at kontakte NExTWORK teamet på telefon 24907117, hvis du har nogen spørgsmål.

  Her kan du læse mere om NExTWORK (nyt vindue)

 • Pulsen 1:1

  Pulsen 1:1 er et særligt §32 tilbud til dig, der er aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager (du er ikke i stand til at påtage dig et ordinært arbejde). Gennem individuelle samtaler med konsulenterne i Pulsen 1:1 skabes der en plan, hvor formålet er at gøre dig jobparat og selvforsørgende.

  Som ledig indgår du i en gensidigt forpligtende relation med din konsulent. Der bliver taget udgangspunkt i dig og dine udfordringer, og du kan få afprøvet dine jobdrømme gennem virksomhedspraktik.

  Hvis der er behov for det, kan du få tilknyttet en mentor, som støtter dig i sociale funktioner, så din dagligdag kan hænge sammen og blive mere struktureret.

  Læs mere om Pulsen her (nyt vindue)

 • Pulsen Lynghøjsøerne

  Pulsen Lynghøjsøerne er et 10 ugers individuelt tilrettelagt holdforløb, som er henvendt til dig, som er aktivitetsparat (du er ikke i stand til at påtage dig et ordinært arbejde).

  I Pulsen Lynghøjsøerne vil du blandt andet arbejde med naturpleje og vedligeholdelse, lettere bygge- og anlægsopgaver under instruktion og lettere renoveringsarbejde under instruktion.

  Umiddelbart efter de 10 uger er gået, skal du deltage i individuelle samtaler, hvor fokus vil være dit næste skridt mod selvforsørgelse.

 • Pulsen Lægmandsmentor

  Du kan blive tilknyttet en lægmandsmentor igennem Pulsen, der sørger for, at du får en mentor, der matcher dig. 

  Mentorerne har til opgave at motivere dig til at arbejde ved at iværksætte erhvervsrettede tiltag og/eller støtte dig i at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

  Mentorerne yder dig:

  • støtte til at opbygge sociale relationer.
  • støtte til opstart på træning/motion - eksempelvis i et sundhedscenter.
  • støtte til at skabe stabilitet og struktur i hverdagen samt til at bryde døgnrytme og eventuel isolation.
  • støtte til at afklare mulige, længerevarende praktikforløb eller uddannelsesforløb, der kan udvise relevante skånehensyn.
 • Pulsen Ung

  Pulsen Ung er et beskæftigelsesrettet tilbud til dig, som er modtager af kontant- eller uddannelseshjælp, som ikke er job- eller uddannelsesparat, og som har problemer ud over ledighed.

  Hvis du har brug for særlig støtte til at opnå tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, og hvis du ofte skal overvinde store barrierer for at komme videre trods sociale, psykiske eller fysiske begrænsninger, er Pulsen Ung det rette tilbud for dig.

  Uanset om du ser dine muligheder for at blive en del af arbejdsmarkedet i fremtiden som meget begrænsede, så skal du alligevel have et arbejdsmarkedsperspektiv.

  Du kan læse mere om Pulsen ung her (nyt vindue)

 • Pulsen Ung Screening

  Pulsen Unge Screening er et 12 ugers forløb, som skal evaluere, om du er aktivitets- eller uddannelsesparat. Bedømmelsen har indflydelse på, om du skal fortsætte på Pulsen Ung i et længerevarende forløb, efter de 12 uger er gået.

  Formålet med forløbet er:

  • At igangsætte alle relevante aktiviteter, der fører til, at du kan forsørge dig selv (gennem uddannelse eller ordinært arbejde).
  • Om muligt, at bringe dig i uddannelse eller job under eller efter screeningsperioden.
  • At pege på og igangsætte en anden relevant indsats/aktivitet, der på længere sigt vil føre til selvforsørgelse, såfremt du ikke fortsætter i Pulsen Ung.
 • Roskilde DampRadio

  Roskilde DampRadio henvender sig til dig, som er aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager (du kan ikke påtage dig et ordinært arbejde).

  Forløbet er ikke tidsbestemt - længden vil variere alt efter formålet med aktiveringen.

  De opgaver, du skal varetage, tilrettelægges individuelt. Opgaverne kan ekempelvis være:

  • Tilrettelæggelse af radioprogrammer
  • Gennemførelse af udsendelser
  • Administrative opgaver

  Roskilde DampRadio er beliggende på Møllehusvej 22, 4000 Roskilde. Du er velkommen til at ringe på telefon 46363637 eller sende en mail på post@roskilde.dampradio.dk, hvis du har spørgsmål.

  Læs mere om Roskilde DampRadio her (nyt vindue)

 • Roskilde Kulturservice

  Roskilde Kulturservice henvender sig til dig, som er uddannelsesparat modtager af uddannelseshjælp (du skal inden for et år påbegynde en uddannelse) eller jobparat kontanthjælpsmodtager (du kan påtage dig et ordinært arbejde).

  Roskilde Kulturservice er et fire ugers virksomhedspraktikforløb, men det er muligt at blive forlænget med op til 13 uger. I Roskilde Kulturservice findes der flere forskellige typer af jobfunktioner:

  • Håndværksmæssigt arbejde og vedligeholdelse
  • Servicemedarbejder (vedligeholdelse og renovering)
  • IT-medarbejder
  • Kontorarbejde

  Roskilde Kulturservices primære formål er at formidle personale til Roskilde Festival-gruppens forskellige projekter.

 • Roskilde Museum

  Roskilde Museum er henvendt til dig, som er åbenlyst uddannelsesparat modtager af uddannelseshjælp (du er i stand til at påbegynde en uddannelse med det samme), jobparat kontanthjælpsmodtager (du er i stand til at påbegynde et ordinært arbejde med det samme) og aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager (du kan ikke påtage dig et ordinært arbejde).

  I Roskilde Kommune kan du få et nyttejob med en varighed på 13 uger. Roskilde Museum kan tilbyde følgende jobfunktioner:

  • Servicemedarbejder på kontor og i udstilling
  • Kommunikative opgaver i forbindelse med udstillinger
  • Fotografering
  • Korrektur
  • Praktisk håndværksarbejde og vedligeholdelse

  Roskilde Museum er beliggende på Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde.

  Vil du vilde mere om Roskilde Museum, kan du ringe på telefon 46 31 65 29 eller sende en mail på roskildemuseum@romu.dk.

  Læs mere om Roskilde Museum her (nyt vindue)

 • Rute55

  Rute 55 er henvendt til dig, som er åbenlyst uddannelsesparat modtager af uddannelseshjælp (du er i stand til at påbegynde en uddannelse med det samme) eller aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager (du er ikke i stand til at påtage dig et ordinært arbejde).

  Rute55 tilbyder forskellige former for nyttejobs igennem Roskilde Kommune, som har en varighed på 13 uger.

  Nyttejobbet kan blandt andet være placeret i en daginstitution, på et plejehjem eller i en parkafdeling. Arbejdsopgaverne vil være udover medarbejdernes arbejdsopgaver.

 • Socialmentor (På sporet)

  På Sporet er et særligt tilbud til dig, som er aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager (du kan ikke påtage dig et ordinært arbejde). Du vil have individuel kontakt med mentorerne hos På Sporet, og sammen skaber I en plan mod jobparathed og selvforsørgelse.

  Du vil indgå i en gensidigt forpligtende relation med mentoren, og med udgangspunkt i dig og dine udfordringer vil du få lov til at afprøve dine fremtidige jobdrømme gennem virksomhedspraktik. Hvis der er behov for det, kan du blive bevilliget en social mentor, som støtter dig i forskellige sociale funktioner, så din dagligdag kan hænge sammen og blive mere struktureret.

 • Team Ildfugle

  Team Ildfugle er henvendt til både uddannelsesparate (uddannelse skal påbegyndes inden for et år) og ikke uddannelsesparate unge i alderen 18-25 år.

  Team Ildfugle er et 12 ugers forløb, hvor der indgår forskellig former for aktiviteter. I aktiveringen indgår en bred vifte af lektioner, som både kan være boglige og praktiske. De følgende overskrifter kan være en del af aktiveringen.

  • Team Building
  • Personlig udvikling
  • Social indsats
  • Arbejdsparathed
  • Nytteindsats
  • Projektuger
  • Kost og motion
  • Forskellige undervisningstemaer

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på telefon 46 31 39 10 eller skrive på mail: Ungeberedskab@roskilde.dk.

  Læs mere om Team Ildfugle her (nyt vindue)

 • Virksomhedspraktik

  Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik. Virksomhedspraktik kan vare i op til fire uger. For kontanthjælpsmodtagere, der ikke er arbejdsmarkedsparate, og personer, der har begrænsninger i arbejdsevnen, kan praktikperioden forlænges yderligere.

  Som praktikant kan du få mulighed for at afprøve og styrke dine kompetencer eller blive afklaret i forhold til dine fremtidige valg af job og uddannelse.

  Der er ingen garanti for, at du som praktikant kan få job eller løntilskudsjob efter praktikperioden, men det er en mulighed.

  Her kan du læse mere om, hvad det vil sige at være i virksomhedspraktik (nyt vindue)

Senest opdateret

16.02.2018