You are here

Hvem er vi?

UngeGuiden og uddannelsesvejledningen er for dig, der bor i Roskilde Kommune og har brug for vejledning og støtte i forhold til uddannelse, job og/eller økonomisk støtte.

Hos UngeGuiden har vi tilknyttet kompetente uddannelsesvejledere og socialrådgivere, så der kun er én enkelt indgang for dig som ung i Roskilde Kommune, hvis du har brug for hjælp til at starte på en uddannelse eller få et job. Derudover rådgiver og vejleder vi dig, så godt vi kan, i forhold til andre kommunale områder.
 

Uddannelsesvejledningen hjælper dig op til 25 år, som har brug for støtte til at vælge den uddannelse, der er den rette for dig

Vi vejleder særligt dig, der:

 • Går i 8., 9. eller 10. klasse og ikke er uddannelsesparat
 • Er færdig med folkeskolen eller privatskole, men ikke er i gang med en ungdomsuddannelse
 • Går på en ungdomsuddannelse, men er i tvivl om det er det rigtige sted for dig
 • Har fravalgt din uddannelse og er i tvivl om, hvilken uddannelse du nu skal i gang med
   

UngeGuiden hjælper unge mellem 18 og 28, som ikke er i gang med en uddannelse, er arbejdsløse og samtidig ikke er medlem af en A-kasse

 • Har du brug for information om forskellige uddannelser eller hjælp til at vælge en?
 • Mangler du vejledning om jobansøgning, eller vil du vide, hvilke muligheder du har som arbejdsløs?
 • Vil du gerne vide mere om dine muligheder for at få økonomisk hjælp, kontakthjælp eller andre former for økonomisk ydelse eller støtte?

Kan du svare ja til et eller flere af ovenstående spørgsmål, så henvend dig i UngeGuiden eller søg information her på siden – vi står klar til at hjælpe dig videre.
 

Husk NemID, når du henvender dig

Henvender du dig i UngeGuiden for at få hjælp til at søge ydelse eller uddannelse, så skal du huske at medbringe dit NemID.

Inden du henvender dig, er det altid en god idé at tænke over din vej til uddannelse eller job – hvad er dine fremtidsdrømme?

Forløbet hos UngeGuiden

 • Når du kontakter UngeGuiden

  Når du kontakter UngeGuiden, vil vi så vidt muligt svare på dine spørgsmål eller oplyse dig om, hvem du skal kontakte for at få svar. Er det nødvendigt med en samtale, vil du blive kaldt til en samtale med en vejleder i ungdomsuddannelser (UU-vejleder) eller en sagsbehandler.

  Du kan også finde information om valg af uddannelsehvordan du finder et job eller om forskellige former for økonomisk ydelse her på hjemmesiden.

  Spørgsmål om ydelse

  UngeGuiden er ikke tilknyttet medarbejdere fra Ydelsen. Vi kan derfor ikke svare på alle spørgsmål vedrørende ydelse, og du vil kunne blive henvist til selv at kontakte Ydelsen.

 • Til samtale

  En samtale kan både være enkeltstående eller en del af et længere forløb, hvilket afhænger af din situation.
   

  Hvis du har en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse

  Har du en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, så vil den første samtale være med en sagsbehandler. Har du en erhvervsuddannelse, og er du ikke medlem af en A-kasse, så kan du som udgangspunkt søge om kontanthjælp, hvis du er meldt ledig på Jobnet.dk.
   

  Hvis du ikke har en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse

  Har du ikke en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, så vil den første samtale være med en ungdomsudannelsesvejleder (UU-vejleder).

  Vil du søge om uddannelseshjælp efter første samtale, så skal du også til samtale med en sagsbehandler. Det er sagsbehandleren, der kan rådighedsvurdere og melde dig ledig, hvilket er et krav for at modtage uddannelseshjælp. Du kan dog søge uddannelseshjælp med det samme.

  Du kan også søge om uddannelseshjælp, hvis du har en videregående uddannelse. Her er det de samme krav, der gælder.

  Her finder du yderligere information om uddannelseshjælp.

  Her finder du yderligere information om kontanthjælp.

 • Ledighed og rådighedsvurdering

  Hvis du bliver meldt ledig og rådighedsvurderet af UngeGuiden, får du et såkaldt "uddannelsespålæg". Det betyder, at du vil blive bedt om at lave en uddannelsesplan med dine realistiske uddannelsesønsker. Derefter skal du søge optagelse på en eller flere af uddannelserne, starte på en uddannelse og gennemføre denne.
   

  Uddannelsesparat, åbenlyst uddannelsesparat eller aktivitetparat

  "Uddannelsespålægget" skal lede dig frem til påbegyndelse og gennemførelse af en uddannelse, og du vil blive visiteret som enten:

  • Uddannelsesparat (inden for et år skal du påbegynde en uddannelse)
  • Åbenlyst uddannelsesparat (du har ingen barrierer for at påbegynde og fuldføre en uddannelse) 
  • Aktivitetsparat (du er berettiget til ekstra hjælp og støtte)

  Hvis du har modtaget et uddannelsespålæg, vil du også være berettiget til at modtage SU, selvom du har opbrugt alle dine SU-klip.
   

  Du skal stå til rådighed

  Er du blevet rådighedsvurderet, så skal du stå til rådighed. Du skal derfor møde op til de samtaler, som du bliver indkaldt til, og du skal deltage aktivt i de beskæftigelses- eller uddannelsesrettede tilbud, som du bliver henvist til.

  Står du ikke til rådighed eller følger trinnene i uddannelsespålæget, så vil en sanktion træde i kraft.

 • Få hjælp til at søge ydelse og uddannelse

  Er du blevet meldt ledig og rådighedsvurderet af UngeGuiden, så kan du søge om uddannelseshjælp.

  Er du blevet meldt ledig i Jobcentret igennem Jobnet, og er du ikke medlem af en A-kasse, så kan du søge om kontanthjælp.
   

  Sådan søger du om ydelse og uddannelse

  Du kan selv søge om ydelse elektronisk eller indsende din ansøgning og dokumentation til Ydelsescentret. Du kan også selv søge en uddannelse elektronisk.

  Har du brug for hjælp til at søge ydelse eller uddannelse, så kan vi hjælpe dig i UngeGuiden. Husk at medbringe dit NemID, hvis du skal have hjælp til at søge.

  Her finder du mere information om at søge uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse.

 • Deltagelse i et beskæftigelses- eller uddannelsesrettet tilbud

  Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, vil du som udgangspunkt blive henvist til et beskæftigelses- eller uddannelsesrettet tilbud eller en aktivitet

  Når du bliver henvist til et tilbud, så skal du aktivt deltage i det, ellers vil du miste retten til at modtage ydelse. Det er også vigtigt, at du møder til tiden og melder dig syg, hvis du er syg. Ved sygdom kan du blive bedt om dokumentation fra en læge.

  Der findes en række af forskellige tilbud og aktiviteter, men det er UngeGuiden, der vurderer, hvilket tilbud du bliver henvist til.

 • Tag en FVU-test

  Deltager du i et beskæftigelses- eller uddannelsesrettet tilbud uden at have gennemført en ungdomsuddannelse, så skal du tage en forberedende voksenundervisningstest (FVU-test). Testen har til hensigt at teste dine færdigheder i dansk og matematik.

  Bliver det vurderet, at du har behov for undervisning i dansk og/eller matematik, vil der, i samarbejde med dig, blive lagt en plan for dette.

 • Deltagelse i et nyttejob

  Modtager du kontanthjælp, eller er du åbenlyst uddannelsesparat (du har ingen barrierer for at påbegynde og fuldføre en uddannelse) og modtager uddannelseshjælp, så vil du som udgangspunkt blive henvist til et nyttejob. Du skal deltage aktivt i nyttejobbet, ellers mister du retten til at modtage ydelse.

  Nyttejobbet har til hensigt at hjælpe dig i job, indtil du kan starte på en uddannelse. Det er UngeGuiden, som vurderer, hvilket nyttejob der er mest relevant for dig. 

  Læs mere om nogle af de forskellige nyttejobs.

 • Uddannelses- eller jobstart

  Målet for forløbet hos UngeGuiden er, at du hurtigst muligt kommer i uddannelse eller job. Når du aktivt deltager i uddannelse eller er i fast arbejde, hvor du kan klare dig selv med SU og/eller løn, så er dit forløb afsluttet i UngeGuiden.

  Kommer du i problemer igen, hvis du for eksempel er ved at blive smidt ud af uddannelse eller fyret fra dit job, så skal du selv kontakte UngeGuiden igen. Det kræver selvfølgelig, at du stadigvæk er mellem 18 og 29 år.

Senest opdateret

21.02.2020