You are here

Hjælp til økonomi

Har du spørgsmål omkring forskellige former for økonomisk ydelse og støtte, eller skal du have hjælp til at søge? UngeGuiden kan hjælpe dig, hvis du er mellem 18 og 29 år.

Herunder finder du fire forskellige former for ydelse og støtte, som kan hjælpe dig økonomisk, alt efter hvilken situation du står i:

  • Uddannelseshjælp - er til dig mellem 18 og 29 år, som ikke er i uddannelse eller har et arbejde, og som ikke har en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse og ikke er medlem af en A-kasse.
  • Kontanthjælp - er til dig over 30 år eller under 30 år, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse men ikke et arbejde.
  • SU - er til dig, der går på en uddannelse, der er SU-berettiget.
  • Enkeltydelse - er til dig, der har en nødvendig enkeltudgift, som du ikke har råd til at betale.

Du skal være opmærksom på, at du ikke er berettiget til at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvis du ikke er omfattet af integrationsloven og har taget ophold i Danmark efter d. 1. september 2015, og du ikke har opholdt dig lovligt i landet i minimum syv år inden for de sidste otte år.

Du kan i stedet for søge om integrationsydelse. Her er du underlagt de samme pligter og rettigheder som modtagere af uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Har du en formue på over 10.000 kr., så kan du ikke modtage integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Det kan derfor være et problem, hvis du har en børneopsparing eller ejer en bil.

Her finder du information om at søge integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Har du ikke modtaget ydelse?

Har du ikke modtaget den ydelse, som du er berettiget til, så kan du kontakte Ydelsescentret i Roskilde Kommune:

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Afdeling Job og Integration
Administration Social Job og Sundhed
Telefon:  46 31 30 00

Kontakt

Job og Ydelse
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

20.12.2019