Er du ung og færdig med grundskolen?

Her kan du læse om, hvordan vi kan hjælpe dig, som er færdig med grundskolen og har brug for vejledning om uddannelse eller job. Du kan også læse om uddannelsespligt, SPS og ungdomskort.

Har du brug for vejledning om uddannelse eller job, kan du få hjælp af din Uddannelsesvejleder. Vi hjælper også efter, du er gået ud af grundskolen (15-24 år) og ikke er i gang med en uddannelse. Der kan være mange grunde til, at du bliver nødt til at stoppe på en uddannelse og ikke rigtig ved, hvad du nu skal i gang med. Vi vejleder ikke kun om uddannelse, men også om andre muligheder, der gør dig klar til uddannelse igen.

Uddannelsespligt for unge mellem 15 og 17 år

Når du er under 18 år, har du pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller i gang med en anden uddannelsesrettet aktivitet. Det skal fremgå af din uddannelsesplan, hvad du er i gang med eller skal i gang med.

Hvis uddannelsesplanen ikke overholdes

Hvis din uddannelsesplan ikke overholdes, vil en Uddannelsesvejleder tage kontakt til dig senest fem dage efter, at vi er blevet bekendt med, at planen ikke følges. Du kan også selv kontakte din Uddannelsesvejleder

Uddannelsesvejlederen kan hjælpe med at finde ud af, hvordan du bedst muligt kommer i gang med en uddannelse. Det kan for eksempel være at gå på et afklarende forløb eller være i praktik for at finde ud af, hvad du gerne vil og har mulighed for.

Sammen med Uddannelsesvejlederen laver du en plan for, hvad de næste skridt skal være for at komme i gang med en ungdomsuddannelse. Ungeguiden samarbejder med alle uddannelsesinstitutioner i Roskilde kommune, og på den måde kan vi hjælpe dig med en bred vifte af tilbud. Ungeguiden skal tilbyde dig en ny aktivitet senest 30 dage efter, at kontakten er etableret.

Ungeydelsen kan standses, hvis uddannelsesplanen ikke overholdes

At du har uddannelsespligt betyder også, at din ungeydelse kan standses, hvis uddannelsesplanen ikke overholdes.

For dig, som er over 18 år i Roskilde

Du kan få hjælp i UngeGuiden, når du er mellem 18 og 29 år. I UngeGuiden sidder der både Uddannelsesvejledere og Rådgiver fra Jobcenter Roskilde. Det betyder, at du kun skal gå ét sted hen for at få hjælp til at få lagt en plan for, hvordan du kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Adressen på UngeGuiden er Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Få hjælp til at finde vej til os her

Åbningstider til samtaler med Uddannelsesvejleder

Hvis du ønsker at tale med en Uddannelsesvejleder, kan du besøge os i vores åbningstid, dog senest frem til en time før lukketid. Du kan altså komme og tale med en Uddannelsesvejleder:

  • Mandag til onsdag kl. 10-14
  • Torsdag kl. 10-15
  • Fredag kl. 10-12

Uddannelsesvejlederne i Ungeguiden sidder i åbningstiden parate til at besvare dine spørgsmål om vejledning om uddannelse, eller hvis du ønsker at søge uddannelseshjælp (det der tidligere hed kontathjælp). Hvis du vil søge uddannelseshjælp, vil du få en tid hos en sagsbehandler senest syv dage efter, du har været i Ungeguiden første gang og talt med en Uddannelsesvejleder.

Du skal altid kontakte din uddannelsesvejleder, hvis du ønsker at komme på en Forberedende Grunduddannelse (FGU) eller særlig tilrettelagt ungdomsudannelse (STU). Det er uddannelsesvejlederne, der vurderer, om du er berettiget til at blive optaget. 

Her kan du læse om forskellige uddannelser du kan blive optaget på, når du har afsluttet grundskolen.