STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en forkortelse for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Det er en treårig ungdomsuddannelse for dig, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen skal påbegyndes, inden du fylder 25 år.

Formålet med STU er at styrke dine kompetencer, så du er bedre rustet til at deltage i voksenlivet og bliver afklaret til videre uddannelse, arbejde eller anden aktivitet.

I det nedenstående kan du læse mere om, hvad uddannelsen indeholder, hvor den kan tages, og hvordan du som ung bliver vurderet i målgruppe til STU.

Mere information om STU