Er du forældre eller pårørende

Her kan du læse om, hvilke rettigheder du har som forælder eller pårørende, samt hvilke forløb den unge kan gennemgå hos os - og hvordan du kan hjælpe den unge godt på vej mod uddannelse eller job.

Dine rettigheder og muligheder som forælder eller pårørende

Når den unge fylder 18 år, er vedkommende myndig. Som forælder eller pårørende skal du derfor have samtykke fra den unge, hvis du ønsker at være en del af sagsbehandlingen.

UngeGuiden har intet imod, hvis forældre eller pårørende deltager i samtaler med den unge, men det er den unge selv, som bestemmer, hvem han/hun vil have med til samtale - eller hvem der må være en del af selve sagsbehandlingen. UngeGuiden har tavshedspligt, og det betyder, at vi ikke kan udlevere oplysninger, hvis du kontakter os som forælder eller pårørende.

I særlige tilfælde kan forældre eller pårørende indgå en samtykkeerklæring med den unge, hvormed det er muligt at handle på vegne af den unge.

Der er mange steder, hvor du som forælder eller pårørende kan støtte op omkring den unge. Din støtte kan være en stor hjælp for den unge i forhold til at komme i uddannelse eller job.
 

Når den unge indgår i et forløb med UngeGuiden

UngeGuiden er en indgang for unge i Roskilde Kommune, som har brug for hjælp i forbindelse med uddannelse, job og/eller økonomi. Der kan derfor være mange forskellige grunde til, at den unge er i kontakt med os.

Kontakten til UngeGuiden kan være alt fra en enkelt samtale til et længere forløb. UngeGuiden har tilknyttede uddannelsesvejledere og rådgivere, som kan hjælpe den unge alt efter hans/hendes pågældende situation. Derudover har UngeGuiden tæt kontakt med resten af kommunen og frivillige organisationer.

Her kan du blandt andet læse mere om, hvad der sker, når den unge kontakter UngeGuiden.
 

Hjælp til ansøgning om økonomiske ydelser eller støtte

UngeGuiden kan også hjælpe unge med at søge forskellige former for økonomiske ydelser eller støtte. Afhængig af den unges situation kan der søges om uddannelseshjælpkontanthjælpSU eller enkeltydelse.

Unge, der modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, kan blive henvendt til et beskæftigelses- eller uddannelsesrettet tilbud. Opstået sygdom skal meldes hver dag, og vi kan stille krav om lægeerklæring eller selv indhente den.
 

Den unge skal deltage aktivt i tilbud og relevante aktiviteter

Alle unge skal som udgangspunkt deltage i en aktivitet i op til 37 timer om ugen, hvilket skal ske senest fire uger efter deres første dag i kontakt med Ungeguiden og helst før. Hvis den unge ikke har en erhvervsuddannelse eller videregåående uddannelse, så skal han/hun også tage en forberedende voksenundervisningstest (FVU-test), hvor det bliver vurderet, hvorvidt forberedende voksenundervisning (FVU-undervisning) i læsning, skrivning og/eller regning er relevant.

Den unge skal deltage aktivt i de tilbud og relevante aktiviteter, som vedkommende bliver henvist til, ellers vil en sanktion træde i kraft. Herudover skal den unge også være med til at lave en realistisk uddannelsesplan, hvori han/hun beskriver sig selv og sine behov, forklarer hvilken uddanelse han/hun søger optagelse på samt en begrundelse deraf. Planen skal også indeholde en beskrivelse af de erhvervspraktikker/introduktions- og brobygningskurser, som den unge har deltaget i.

Ved behov for behandling eller misbrugssamtaler med mere vil dette også indgå som en del af forløbet.

Læs om dit barns muligheder, hvis han/hun går i grundskolen her. 

Læs om dit barns muligheder, hvis han/hun er færdig med grundskolen her.